Khoảng 100.000 trường hợp tại Tp.HCM chưa được cấp sổ đỏ Khoảng 100.000 trường hợp tại Tp.HCM chưa được cấp sổ đỏ
8.51063

Khoảng 100.000 trường hợp tại Tp.HCM chưa được cấp sổ đỏ

Khoảng 100.000 trường hợp tại Tp.HCM chưa được cấp sổ đỏ

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên –Môi trường (TN-MT) Tp.HCM, trên địa bàn thành phố hiện còn hơn 109.000 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận nhà đất (sổ đỏ). Cụ thể, có hơn 88.000 trường hợp không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, gần 21.000 trường hợp đủ điều kiện cấp giấy nhưng người dân không có nhu cầu.
 
Trong các trường hợp chưa được cấp sổ đỏ thì chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay chiếm tỉ lệ cao nhất.
 
Những trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận bao gồm 3 nhóm chính: lấn chiếm, sử dụng đất trái phép không phù hợp quy hoạch; chuyển nhượng bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004; vi phạm luật đất đai và xây dựng chưa được xử lý.
 
Trong số này, các vướng mắc do người dân mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay chiếm gần 37.500 trường hợp. Theo quy định hiện nay, Sở chỉ được cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp chuyển nhượng, mua bán nhà đất bằng giấy tay trước ngày 1/7/2004. Trong tình hình số lượng chưa được cấp giấy chứng nhận tồn đọng quá lớn, Sở này đã kiến nghị và được Bộ TN-MT chấp thuận cho phép cấp giấy đối với các trường hợp mua bán giấy tay đến thời điểm ngày 1/1/2008.
 
Nhưng để giải quyết dứt điểm các trường hợp mua bán bằng giấy tay còn lại, Sở TN-MT sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp này đến trước ngày 1/7/2014.
 
Bên cạnh đó, trường hợp nhà đất không được cấp giấy chứng nhận do không phù hợp quy hoạch cũng chiếm tỉ lệ khá cao, khoảng 17.000 trường hợp. Được biết, Sở TN-MT sẽ rà soát lại và đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Trong thời gian qua, Sở TN-MT đã thu hồi hơn 500 dự án treo, không còn khả năng thực hiện. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận cho khoảng 25.000 trường hợp.
 
(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn online)